Olbrzymia ilość spraw rozwodowych w Polsce każde nam zastanowić się, z czego wynika zjawisko rozpad małżeństw i jakie czynniki przyczyniają się do niego. Faktem jest, że już co trzecie małżeństwo rozpada się, a efektem tego jest właśnie sprawa rozwodowa w sądzie. 

Rozwód, który nie stygmatyzuje

Powszechność rozwodów w ostatnich kilku latach w Polsce wynika z wielu czynników. Pierwszym z nich jest znormalizowanie samego procesu rozwodu. Jeszcze 20-30 lat temu rozwód był tematem tabu, a rozwodnicy często byli gorącym tematem rozmów rodziny czy znajomych. Rzadko zastanawiano się, jakie przyczyny stoją za konkretnym rozwodem, upatrując w tym raczej fanaberie lub też nieumiejętność tworzenia rodziny. Dzisiaj wiemy, że powodów do rozwodu jest wiele, żaden z nich nie jest też bagatelizowany. Współcześnie rozwody są wynikiem niewierności małżeńskiej, ale również przemocy w rodzinie. Często okazuje się, że decyzja o ślubie była pochopna, gdyż para nie przedyskutowała najważniejszych kwestii z punktu widzenia rodziny: gdzie będą mieszkać, czy chcą mieć potomstwo. Rozwód podyktowany może być również nałogami jednego ze współmałżonków – nałogi rzutują na partnera, dzieci, codzienne życie. O powodach rozwodów przeczytamy na stronie adwokat-katowice.info.pl.

Czy pomoc adwokata jest wskazana?

Pomoc adwokata podczas rozwodu może mieć dwa wymiary. Pierwszy to wymiar praktyczny – adwokat reprezentuje nas przed sądem, ma za zadanie dbać o nasze dobre imię i interesy. Dodatkowo jego zadaniem jest odwodzenie nas od kroków, które mogą zmienić nasza sytuację prawną na gorszą. Drugi wymiar pomocy adwokata dotyczy naszego komfortu – nie ma wątpliwości, że rozwód to przeżycie obciążające i przykre. Obecność adwokata po naszej stronie sali sądowej pozwoli nam czuć się pewniej i bezpieczniej. 

Comments are closed.