Audyt PPOŻ jest analizą bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzaną przez wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny inżynierii pożarnictwa i czynnych funkcjonariuszy Państwowej straży pożarnej. Według polskiego prawa za ochronę przeciwpożarową odpowiedzialny jest właściciel budynku. Dzięki audytowi przeciwpożarowemu unikniesz prawnych konsekwencji związanych z niedopatrzeniem względem środków bezpieczeństwa a przede wszystkich nie będziesz narażał użytkowników obiektu na niebezpieczeństwo.

Jak realizujemy audyt przeciwpożarowy

Po wykonanej analizie stanu ochrony przeciwpożarowej opracowywany jest dokument, który wskazuje wszelkie niezgodności w odniesieniu do aktualnych przepisów. Zawiera on wskazówki i zalecenia pozwalające realnie zwiększyć bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy, biura czy hali produkcyjnej. Nasz audyt obejmuje szczegółową analizę wszystkich aspektów bezpieczeństwa pożarowego. Sprawdzane są drogi ewakuacyjne i ich dostępność w razie akcji ratunkowej. Kontroli poddawane są urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, aby była pewność co do ich sprawności w razie konieczności użycia. Sprawdzimy również, czy całą wymagana dokumentacja jest aktualna i zgodna z obowiązującymi normami, abyś nie musiał się martwić o błędy w papierkowej robocie.

Pozwolenie na przetwarzanie odpadów – operat przeciwpożarowy 

Aby móc zgodnie z prawem magazynować i przetwarzać odpady na terenie zakładu niezbędny jest operat przeciwpożarowy. W Firedom wykonujemy takie operaty i wystawiamy niezbędne zaświadczenia szybko i skutecznie. Nasz zespół posiada niezbędne doświadczenie i uprawnienia do przygotowania kompleksowej dokumentacji przeciwpożarowej. Zajmujemy się sporządzeniem kompletnej dokumentacji zawierającej informacje dotyczące odpadów, a także metod i miejsca ich składowania i przetwarzania. Tak sporządzony raport bez problemu pozwoli na zdobycie uprawnień od odpowiednich organów. Zapraszamy do kontaktu w sprawie audytów i operatów PPOŻ – gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług.

Comments are closed.